ISSN: 2148-7219
e-ISSN: 2458-9209
Başlangıç: 2014
Yayımcı: Ankara Üniversitesi
Kapak Resmi
 

İLEF Dergisi iletişim araştırmaları ve medya çalışmaları alanında yayın yapan hakemli bir dergidir. Araştırmacılar için özgür ve eleştirel bir platform sunarak farklı entelektüel gelenekleri ve disiplinlerarası yaklaşımları yansıtmayı amaçlar. Yılda iki kez (Mayıs ve Kasım) online açık erişimli olarak iletişim alanındaki en eski akademik kurum olan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayımlanır.

İLEF Dergisi görsel-işitsel kültürde, geleneksel ve yeni medyada, sınıf, toplumsal cinsiyet ve etnisite temalarına değinen çalışmalara; gazetecilik, film, televizyon, video ve dijital medyanın tarihini, kuramlarını sorgulayan ve iletişim alanına eleştirel bakan araştırmalara açıktır.


İLEF Dergisi Clarivate Analytics, ESCI (Emerging Sources Citation Index) ve TR Dizin tarafından taranmaktadır.


Derginin içeriği açık erişimlidir ve Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) kapsamında lisanslanmıştır.


cc-by-nc_1.png

2024 - Cilt: 11 Sayı: 1