ISSN: 2148-7219
e-ISSN: 2458-9209
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Ankara Üniversitesi
Kapak Resmi
       


-İLEF Dergisi İletişim araştırmaları ve medya çalışmaları alanında yayın yapan hakemli bir yayındır. Araştırmacılar için özgür ve eleştirel bir platform sunarak farklı entelektüel gelenekleri ve disiplinlerarası yaklaşımları yansıtmayı amaçlar. Basılı ve online versiyonlarıyla yılda iki kez açık erişimli olarak, Türkiye’de ve çevresinde İletişim alanındaki en eski akademik kurum olan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayınlanır.


İLEF Dergisi görsel-işitsel kültürde, geleneksel ve yeni medyada, sınıf, cinsiyet, etnisite ve cinsellik temalarına değinen çalışmaları; gazetecilik, film, televizyon, video ve dijital medyanın tarihini ve kuramlarını sorgulayan, farklı medya pratiklerine politik bir yaklaşım sağlayan araştırmacıların katkılarını teşvik eder.


İlef Dergisi DOAJ (Directory of Open Access Journals) listesinde yer almakta, Clarivate Analytics, ESCI (Emerging Sources Citation Index) ve ULAKBİM, TR Dizin tarafından taranmaktadır.


Detaylı bilgi almak ve yazı göndermek için http://ilefdergisi.ankara.edu.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Mayıs 2023

2022 - Cilt: 9 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

7. "Yer"den "Yok-Yer"e Dönüşüm: Küpçüler Mahallesi Örneği