Dergi Kurulları

Editör

Lisans ve lisansüstü eğitimini Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. 1992-98 arası Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı, 1998'de doktorasını tamamladı. 1999’dan bu yana Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çalışıyor; 2001 yılından bu yana da ODTÜ’de Film Analysis dersini vermektedir. 2004’de doçent, 2010’da profesör oldu. çeşitli dönemlerde Bölüm Başkanlığı, Senatörlük (2010-2012) ve Dekanlık (20 Eylül 2012-15 Kasım 2015) yaptı. Üç dönem İLDEK (İletişim Fakülteleri Dekanları) Yürütme Kurulu Başkanlığı yaptı. Sinema Anabilim Dalı Başkanı olan Öztürk, halen İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı'dır. Sinema alanında çeşitli kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk hakemli sinema dergisi sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi’nin kurucularındandır ve editörlüğünü yapmıştır, halen derginin yayın kurulundadır. 2014 yılında dekanlığı döneminde yayımlanmaya başlayan İlef Dergisi'nin Yayın Kurulu'ndadır, çeşitli sayılarda editörlük de yapmıştır.

Belgesel Film - Politik Sinema, Sinema

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ali KARADOĞAN MUNZUR ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ 0000-0003-4721-8261 Türkiye
Film Eleştirisi, Sinema Kuramları
Prof. Dr. Burak DOĞU İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1153-5911 Türkiye Web
Radyo-Televizyon
Doç. Dr. Çağla KUBİLAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-6247-7136 Türkiye
Gazetecilik Çalışmaları
Doç. Dr. Melike AKTAŞ Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Türkiye
Halkla İlişkiler
Doç. Dr. Özgür YAREN Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Türkiye
Gazetecilik Çalışmaları

Lisans ve lisansüstü eğitimini Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. 1992-98 arası Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı, 1998'de doktorasını tamamladı. 1999’dan bu yana Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çalışıyor; 2001 yılından bu yana da ODTÜ’de Film Analysis dersini vermektedir. 2004’de doçent, 2010’da profesör oldu. çeşitli dönemlerde Bölüm Başkanlığı, Senatörlük (2010-2012) ve Dekanlık (20 Eylül 2012-15 Kasım 2015) yaptı. Üç dönem İLDEK (İletişim Fakülteleri Dekanları) Yürütme Kurulu Başkanlığı yaptı. Sinema Anabilim Dalı Başkanı olan Öztürk, halen İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı'dır. Sinema alanında çeşitli kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk hakemli sinema dergisi sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi’nin kurucularındandır ve editörlüğünü yapmıştır, halen derginin yayın kurulundadır. 2014 yılında dekanlığı döneminde yayımlanmaya başlayan İlef Dergisi'nin Yayın Kurulu'ndadır, çeşitli sayılarda editörlük de yapmıştır.

Sinema
Prof. Dr. Süleyman İRVAN ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Gazetecilik Çalışmaları

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Ayşe Seda ASLAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 0000-0003-4600-1108 Türkiye
Radyo-Televizyon
Arş. Gör. Mehmet PELİVAN ANKARA UNIVERSITY Türkiye
İletişim Tarihi, İletişim ve Medya Çalışmaları, Gazetecilik
Arş. Gör. Mine RUGANCI LİVAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ Türkiye
İletişim Çalışmaları
Arş. Gör. Sezer FENER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0578-2083 Türkiye
Gazetecilik Çalışmaları

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Aykut ÇELEBİ Ankara Üniversitesi Türkiye
Siyaset Bilimi, Kültür Sosyolojisi
Prof. Dr. Ayla OKAY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Halkla İlişkiler
Prof. Dr. Hasan AKBULUT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ 0000-0003-0465-8355 Türkiye
Sinema, seyirci araştırmaları, görsel kültür, drama ve sözlü tarih
Kitle İletişimi
Prof. Dr. Martin W. BAUER London School of Economics Birleşik Krallık
Sosyal ve Kişilik Psikolojisi
Prof. Dr. Müjde KER DİNCER EGE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ 0000-0003-4486-1198 Türkiye
Halkla İlişkiler
Prof. Dr. Erol Nezih ORHON ANADOLU UNIVERSITY Türkiye
Sinema
Prof. Dr. Nikica GİLİC University of Zagreb Hırvatistan
Film Eleştirisi
Prof. Dr. Nilay BAŞOK Ege Üniversitesi Türkiye
Halkla İlişkiler
Doç. Dr. Sanna INTHORN University of East Anglia Birleşik Krallık
Kadın Araştırmaları
Prof. Dr. Scott SCHAFFER University of Ontario Kanada
Siyaset Bilimi
Prof. Dr. Sema BECERİKLİ ANKARA UNIVERSITY Türkiye
Halkla İlişkiler
Prof. Dr. Özden ÇANKAYA İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye
Radyo-Televizyon