Hakkında

İLEF Dergisi İletişim araştırmaları ve medya çalışmaları alanında yayın yapan hakemli bir yayındır. Araştırmacılar için özgür ve eleştirel bir platform sunarak farklı entelektüel gelenekleri ve disiplinlerarası yaklaşımları yansıtmayı amaçlar. Basılı ve online versiyonlarıyla yılda iki kez açık erişimli olarak, Türkiye’de ve çevresinde İletişim alanındaki en eski akademik kurum olan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayınlanır.

İLEF Dergisi görsel-işitsel kültürde, geleneksel ve yeni medyada, sınıf, toplumsal cinsiyet ve etnisite temalarına değinen çalışmalara; gazetecilik, film, televizyon, video ve dijital medyanın tarihini, kuramlarını sorgulayan ve iletişim alanına eleştirel bakan araştırmalara açıktır.


İlef Dergisi DOAJ (Directory of Open Access Journals) listesinde yer almakta, Clarivate Analytics, ESCI (Emerging Sources Citation Index) ve TR Dizin tarafından taranmaktadır.