Amaç ve Kapsam

İLEF Dergisi iletişim araştırmaları ve medya çalışmaları alanında yayın yapan akademik, hakemli bir yayındır. Araştırmacılar için özgür ve eleştirel bir platform sunarak farklı entelektüel gelenekleri ve disiplinlerarası yaklaşımları yansıtmayı amaçlar. Yılda iki kez online ve açık erişimli olarak iletişim alanındaki en eski akademik kurum olan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayınlanır.

İLEF Dergisi görsel-işitsel kültürde, geleneksel ve yeni medyada, sınıf, toplumsal cinsiyet ve etnisite temalarına değinen çalışmalara; gazetecilik, film, televizyon, video ve dijital medyanın tarihini, kuramlarını sorgulayan ve iletişim alanına eleştirel bakan araştırmalara açıktır..

Yayımlanma Ayları
Mayıs Kasım
Son Güncelleme Zamanı: 2.04.2024 12:20:14