Yazım Kuralları

Yazı Teslim Kuralları ve Yayın Süreci

Yayın Süreci

Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar öncelikle editör tarafından amaç, konu, içerik ve yazım kuralları açısından incelenir. Bu yönleriyle uygun bulunanların yazar adları gizlenir ve Editör ve/veya Yayın Kurulu üyelerinin görüşü doğrultusunda, bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere, alanında eser ve çalışmalarıyla kabul görmüş iki hakeme gönderilir. Hiçbir şekilde hakemlere yazar adı gönderilmez, yazarlara hakem adı açıklanmaz.

Yazarların hakem değerlendirmesi sürecinde belirtilen veya editörler tarafından talep edilen düzenlemeleri Microsoft Word programının “değişiklikleri izle” özelliğini kullanarak yapması rica edilir. Yazarlar, değerlendirme sürecinde istenen değişikliklere dair özet, yorum veya itirazlarını bir revizyon raporuyla editörler kuruluna bildirebilirler.

Hakem raporları iki yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu nihai kararını raporlar üzerinden verebilir. Yazarlar, hakemlerin ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, öneri ve düzeltme taleplerini dikkate alırlar.

Yayına hazır eserler için yazardan onay alınır.

Her bir yazara derginin basılı kopyasından birer adet gönderilir.

Yazarlar için Yazım Kuralları

Dergiye gönderilecek yazılar, dipnotlar ve kaynakça dâhil 8000 sözcüğü geçmemelidir.

Dergiye gönderilecek yazılara ortalama 150 sözcükten oluşan özet, 5 anahtar sözcük ve başlıklar Türkçe ve İngilizce olarak eklenmelidir.

Yazıya ek olarak yazarın kısa biyografisi, iletişim bilgileri, yazar(lar) tarafından imzalanmış telif hakkı devir formu ve ORCID bilgisi gönderilmelidir.

Gönderilen metinde yazarın kimliğini ifşa edecek ibarelerden kaçınılması gerekmektedir. Metin içerisinde ve sonnotlarda yazarın adı ile kurumu hakkında bilgi verilmemeli, yazının çıkışına dayanak oluşturan tez, proje vb. çalışmalar işaret edilmemelidir. Bu tür sonnotlar hakem sürecinden sonra yayın aşamasında eklenmek üzere dergiye gönderilen e-postada not düşülerek belirtilmelidir. Yazarın yazının geçmişi ile ilgili başka bir bilgilendirme yapma ihtiyacı duyması durumunda ise bunu yazıyı gönderdiği mailde belirtmesi gerekmektedir.

Yazı teklifleri yazarın adı, çalışmanın adı, çalışmanın tek cümlelik özetini içeren bir ileti ile gönderilmelidir.

İLEF Dergisi’nde yer alacak tüm yazıların metin içi referansları ve kaynakçaları Chicago Referans Formatı’nın author-date sistemine uygun olarak gösterilmelidir. Bunun için Referans ve Metin Formatı sayfamıza bakabilirsiniz.

Yazıda kullanılan başlıklar kısa ve net olmalıdır.

Yazılar doc ya da docx uzantılı dosyada Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve çift satır aralığıyla yazılmalıdır. Dipnotlar 9 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

Yazının ana başlığı ve ara başlıklar, kalın ve sözcüklerin ilk harfleri büyük olmalıdır.

40 sözcüğü geçen alıntılar, paragraftan bir santim içerde, blok halinde, tek satır aralığında ve 11 punto ile yazılmalıdır.

Alıntı yapıldığı durumlarda kaynaklar, tablo ve figürlerin altına yazılmalıdır.

Yukarıdaki kurallara uymayan yazılar, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra değerlendirme sürecine kabul edilir.

Yazı teslimi ve dergiyle ilgili her türlü iletişim için ilefdergisi@ankara.edu.tr adresi kullanılabilir.