Yazım Kuralları

Yazı Teslim Kuralları ve Yayın Süreci

Yayın Süreci

Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar öncelikle editör tarafından amaç, konu, içerik ve yazım kuralları açısından incelenir. Bu yönleriyle uygun bulunanların yazar adları gizlenir ve Editör ve/veya Yayın Kurulu üyelerinin görüşü doğrultusunda, bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere, alanında eser ve çalışmalarıyla kabul görmüş iki hakeme gönderilir. Hiçbir şekilde hakemlere yazar adı gönderilmez, yazarlara hakem adı açıklanmaz.

Yazarların hakem değerlendirmesi sürecinde belirtilen veya editörler tarafından talep edilen düzenlemeleri Microsoft Word programının “değişiklikleri izle” özelliğini kullanarak yapması rica edilir. Yazarlar, değerlendirme sürecinde istenen değişikliklere dair özet, yorum veya itirazlarını bir revizyon raporuyla editörler kuruluna bildirebilirler.

Hakem raporları iki yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu nihai kararını raporlar üzerinden verebilir. Yazarlar, hakemlerin ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, öneri ve düzeltme taleplerini dikkate alırlar.

Yayına hazır eserler için yazardan onay alınır.

Her bir yazara derginin basılı kopyasından birer adet gönderilir.

Yazarlar için Yazım Kuralları

Dergiye gönderilecek yazıların aşağıdaki kurallara tümüyle uyması gerekir. Yazım kurallarına uymayan yazılar değerlendirmeye alınmaz.

Dergiye gönderilecek yazılar, dipnotlar ve kaynakça dâhil 12000 sözcüğü geçmemelidir.

Dergiye gönderilecek yazılara ortalama 230-250 kelime arası Türkçe, 280-300 kelime arası İngilizce özet, 5 anahtar sözcük ve başlıklar Türkçe ve İngilizce olarak eklenmelidir. Özetler çalışmanın amaç, önem, yöntem ve sonuç kısımlarını içerek şekilde yazılması gerekir.

Yazıya ek olarak yazarın kısa biyografisi, iletişim ve ORCID bilgilerini içeren kapak dosyası ile yazar(lar) tarafından imzalanmış telif hakkı devir formu gönderilmelidir.

Gönderilen metinde ve belge özelliklerinde yazarın kimliğini ifşa edecek ibarelerin bulunmaması gerekir. Metin içerisinde ve dipnotlarda yazarın adı ile kurumu hakkında bilgi verilmemeli, yazının çıkışına dayanak oluşturan tez, proje vb. çalışmalar işaret edilmemelidir. Bu tür dipnotlar yazar bilgilerini içeren kapak eklenmelidir. Yazarın yazının geçmişi ile ilgili başka bir bilgilendirme yapma ihtiyacı duyması durumunda bunu yazıyla birlikte gönderdiği kapak dosyasında belirtmesi gerekmektedir.

İLEF Dergisi’nde yer alacak tüm yazıların metin içi referansları ve kaynakçaları Chicago Referans Formatı’nın author-date sistemine uygun olarak gösterilmelidir. Bunun için Referans ve Metin Formatı sayfamıza bakabilirsiniz.

Yazıda kullanılan başlıklar kısa ve net olmalıdır.

Yazılar doc ya da docx uzantılı dosyada Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve çift satır aralığıyla yazılmalıdır. Dipnotlar 9 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

Yazının ana başlığı ve ara başlıklar, kalın ve sözcüklerin ilk harfleri büyük olmalıdır.

40 sözcüğü geçen alıntılar, paragraftan bir santim içerde, blok halinde, tek satır aralığında ve 11 punto ile yazılmalıdır.

Alıntı yapıldığı durumlarda kaynaklar, tablo ve figürlerin altına yazılmalıdır.

Yazı teslimi ve dergiyle ilgili her türlü konuda ilefjournal@gmail.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçilebilir.

Son Güncelleme Zamanı: 2.04.2024 12:07:15