Journal Boards

Editör

Documentary Film - Political Cinema, Cinema Studies

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ali KARADOĞAN MUNZUR ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ 0000-0003-4721-8261 Türkiye
Movie Review, Cinema Theories
Prof. Dr. Burak DOĞU İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1153-5911 Türkiye Web
Radio-Television
Journalism Studies
Assoc. Prof. Dr. Melike AKTAŞ Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Türkiye
Public Relations
Assoc. Prof. Dr. Özgür YAREN Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Türkiye
Journalism Studies
Cinema Studies
Prof. Dr. Süleyman İRVAN ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Journalism Studies

Co-editor

Res. Assist. Ayşe Seda ASLAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 0000-0003-4600-1108 Türkiye
Radio-Television
Res. Assist. Mehmet PELİVAN ANKARA UNIVERSITY Türkiye
Communication History, Communication and Media Studies, Journalism
Res. Assist. Mine RUGANCI LİVAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ Türkiye
Communication Studies
Res. Assist. Sezer FENER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0578-2083 Türkiye
Journalism Studies

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Aykut ÇELEBİ Ankara Üniversitesi Türkiye
Political Science, Sociology of Culture
Prof. Dr. Ayla OKAY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Public Relations
Prof. Dr. Hasan AKBULUT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ 0000-0003-0465-8355 Türkiye
Mass Media
Prof. Dr. Martin W. BAUER London School of Economics United Kingdom
Social and Personality Psychology
Prof. Dr. Müjde KER DİNCER EGE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ 0000-0003-4486-1198 Türkiye
Public Relations
Prof. Dr. Erol Nezih ORHON ANADOLU UNIVERSITY Türkiye
Cinema Studies
Prof. Dr. Nikica GİLİC University of Zagreb Croatia
Movie Review
Prof. Dr. Nilay BAŞOK Ege Üniversitesi Türkiye
Public Relations
Assoc. Prof. Dr. Sanna INTHORN University of East Anglia United Kingdom
Women's Studies
Prof. Dr. Scott SCHAFFER University of Ontario Canada
Political Science
Prof. Dr. Sema BECERİKLİ ANKARA UNIVERSITY Türkiye
Public Relations
Prof. Dr. Özden ÇANKAYA İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye
Radio-Television