Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

From Twitter to X: Evaluating the Change of Ownership Structure in Social Media through the X Platform

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 1, 111 - 148, 31.05.2024
https://doi.org/10.24955/ilef.1432738

Öz

This study analyzes the process of Twitter’s transformation into X after its acquisition by Elon Musk in October 2022. Employing a political-economy approach to explore this transformation in the context of media ownership and control relations, the study argues that ownership structure is as determinative in the formation of quality in new media as it is in traditional media. The study therefore begins by analyzing the problem of ownership structure in traditional media and the contribution of traditional media to capitalist modes of production. Through several examples, it then shows that in today’s information society, new media platforms—namely, social media—operate in the same way, with both new and traditional media leading to commercialization and commodification. These platforms serve as both a tool for accessing commodities and an area where commodities are produced; they are also where most digital labor is carried out today. This has led to an increasing interest in social media platforms among companies across a range of sectors. Using thematic categorization and descriptive analysis, this study examines the content and stylistic changes that have taken place on one social media platform in particular, X, following the change in its ownership structure. It argues that the transformation of the platform and its content since October 2022 result from the change in its ownership structure, which itself is part of a broader trend occurring among new media platforms as companies seek to generate more profit. The study reveals that in the context of ownership and control relations, media outlets have established an asymmetrical relationship with the state and capital structures, one in which the public interest is rarely a major concern.

Kaynakça

 • 2022a. “Digital 2022 Global Overview Report.” Erişim tarihi: 27.05.2023. https:// datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report
 • 2022b. “Elon Musk, 3 Milyar Dolarlık Twitter Hissesi Satın Aldı.” Erişim tarihi: 3.01.2024. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-60982291#:~:text=ABD%20Menkul%20K%C4%B1ymetler%20Borsa%20Komisyonu,fazla%20de%C4%9Fere%20sahip%20oldu%C4%9Fu%20 belirtiliyor.
 • 2022c.“Twitter Resmen Elon Musk’ın: 44 Milyar Dolara Satın Aldı.” Erişim tarihi 3.01.2024. https://www.ntv.com.tr/teknoloji/Twitter-resmen-elon- muskin-44-milyar-dolara-satin-aldi,XqYhu0iaHUutQPJ9yG86xg.
 • 2022d.“Musk, Twitter’ın gelirini beşe katlamayı planlıyor.” Erişim tarihi 24.01.2024. https://www.bloomberght.com/musk-twitter-in-gelirini- bese-katlamayi-planliyor-2305912.
 • 2022e. “Twitter, Musk’la ilgili haberler yapan bazı gazetecilerin hesaplarını dondurdu.” Erişim tarihi: 24.01.2024. https://www.bbc.com/turkce/ articles/cjenxdyqw58o.
 • 2022f. “Musk/Twitter: establish democratic control before it’s too late.” Erişim tarihi 24.01.2024. https://rsf.org/en/musktwitter-establish-democratic- control-it-s-too-late.
 • 2022g. “Elon Musk, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde tarafını belli etti.” Erişim tarihi 25.01.2022. https://www.indyturk.com/node/580771/ d%C3%BCnya/elon-musk-2024-abd-ba%C5%9Fkanl%C4%B1k- se%C3%A7imlerinde-taraf%C4%B1n%C4%B1-belli-etti.
 • 2023a. “Twitter, Abonelik Ücreti Ödemeyen Hesaplardan Mavi Tiki Kaldırmaya Başladı.” Erişim tarihi 8.01.2024. https://tr.euronews.com/2023/04/21/ twitter-abonelik-ucreti-odemeyen-hesaplardan-mavi-tiki-kaldirmaya- basladi.
 • 2023b. “X’e (Twitter) İki Farklı Abonelik Seçeneği Geliyor.” Erişim tarihi: 9.01.2024. https://www.ntv.com.tr/teknoloji/xe-Twitter-iki-farkli- abonelik-secenegi-geliyor,uQYOIkbBhkW0ipVov3Wkag .
 • 2023c. “X (Twitter) Kullanılmayan Kullanıcı Adlarını Satıyor: 50 Bin Dolar İstedi.” Erişim tarihi 9.01.2024. https://www.cumhuriyet.com.tr/bilim- teknoloji/x-twitter-kullanilmayan-kullanici-adlarini-satiyor-50-bin- dolar-2137927. 2023d. “Twitter’da 15 Nisan’dan itibaren sadece mavi tiki olan hesaplar anketlerde oy kullanabilecek. kullanıcılara önerilecek.” Erişim tarihi: 09.01.2024 https://www.bbc.com/turkce/articles/c9w7dj43gdeo (Erişim Tarihi: 24.01.2024).
 • 2023e. “Elon Musk’ın tweet sınırlaması ne anlama geliyor, Twitter için yeni hamlesi ne olabilir?.” Erişim tarihi 24.01.2024. https://www.cumhuriyet. com.tr/bilim-teknoloji/elon-muskin-tweet-sinirlamasi-ne-anlama-geliyor- twitter-icin-yeni-hamlesi-ne-olabilir-2096197.
 • 2023f. “Siyasi liderler neden Elon Musk’la görüşüyor?.” Erişim tarihi: 25.01.2024. https://www.bbc.com/turkce/articles/cz704dy1575o.
 • 2024a.“44 milyar dolarlık X’in değeri 14 milyar dolara düştü.” Erişim tarihi: 27.05.2024. https://gazeteoksijen.com/bilim-ve-teknoloji/44-milyar- dolarlik-xin-degeri-14-milyar-dolara-dustu-198675.
 • 2024b. “X Premium Hakkında”. Erişim tarihi 9.01.2024. https://help.Twitter. com/tr/using-x/x-premium.
 • Adaklı, Gülseren. 2007. “Patterns of Internet use in the context of the rising nationalism in the Turkish society.” Conference Proceedings of The Good, The Bad and The Unexpected: The user and the future of information and communication Technologies içinde COST Action 298 içinde. sunulan bildiri, Moskova.
 • Adaklı, Gülseren. 2010. “Neoliberalizm ve Medya: Dünyada ve Türkiye’de Medya Endüstrisinin Dönüşümü.” Mülkiye Dergisi 34 (269): 67-84.
 • Akbalık, Burak. 2023. “Twitter’ın yeni veri politikası, akademik araştırmayı vurdu. ” Erişim tarihi: 10.05.2024. https://9koy. org/twitterin-yeni-veri-politikasi-akademik-arastirmayi- vurdu.html#:~:text=Elon%20Musk’%C4%B1n%20 sat%C4%B1n%20ald%C4%B1%C4%9F%C4%B1,akademik%20 ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1%20olumsuz%20 etkileyece%C4%9Finden%20kayg%C4%B1l%C4%B1.
 • Akkor-Gül, Ayşen. 2012. “Fransız Kamu Hizmeti Yayınlarının Dünü ve Bugünü.” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (10): 587-604.
 • Aktaş, Sefa Görkem. 2023. “Ağ Toplumunda Dijital Medya Sahipliği: Elon Musk ve Twitter Örneği.” Düşünce ve Toplum Dergisi 5 (1): 31-52.
 • Arısoy, Zeynep. 2023. “Elon Musk Twitter’ın İsmini Neden X Yaptı?.” Erişim tarihi 5.01.2024. https://onedio.com/haber/elon-musk-Twitter-in-ismini- neden-x-yapti-tum-bilinmeyenleri-anlatiyoruz-1162805. Başaran, Funda. 2010. “Yeni İletişim Teknolojileri, Alternatif İletişim Olanakları.” Mülkiye Dergisi 34 (269): 255-270.
 • Columbres, Duane. 2023. “Twitter’dan X’e: Twitter’ın X’e Geçişinin Öyküsü.” Erişim tarihi 4.01.2024. https://tweetdelete.net/tr/kaynaklar/Twitter-to- x-the-story-around-Twitters-transition-to-x/.
 • Demir, Yavuz ve Ayhan, Bünyamin. 2020. “Sosyal Medyanın Gündem Belirleyicileri: Twitter’da Gündem Belirleme Süreci Üzerine Bir Sosyal Ağ Analizi.” İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi (51): 1-19.
 • Epstein, Robert, Christina Tygai and Hongyu Wang. 2023. “What Would Happen if Twitter Sent Consequential Messages to Only Strategically Important Subset of Users? A Quantification of The Targeted Messaging Effect (TME).” PLoS ONE 18 (7): e0284495. https://journals.plos.org/plosone/ article?id=10.1371/journal.pone.0284495 (Erişim Tarihi: 13.11.2023).
 • Ergül, Serpil. 2024. “X, Elon Musk’ın Satın Alımından Bu Yana %71 Değer Kaybetti.” Erişim tarihi 4.01.2024. https://swipeline.co/x-elon-musk- satin-alimindan-bu-yana-yuzde-71-deger-kaybetti/. Erişim tarihi 4.01.2024.
 • Fuchs, Christian ve Vincent Mosco. 2014. “Marx Geri Döndü: Günümüzde Eleştirel İletişim Çalışmalarında Marksist Kuram ve Araştırmanın Önemi.” Çeviren Funda Başaran. Marks geri döndü: Medya, Meta ve Sermaye Birikimi içinde, editör Vincent Mosco ve Christian Fuchs, 21-45. Ankara: NotaBene Yayınları.
 • Fuchs, Christian. 2012. “Dallas Smythe Today-The Audience Commodity, the Digital Labour Debate, Marxist Political Economy and Critical Theory. Prolegomena to a Digital Labour Theory of Value.”, tripleC 10 (2): 692-740.
 • Fuchs, Christian. 2014. Social Media A Critical Introduction. Londra: Sage Publications.
 • Fuchs, Christian. 2015. Dijital emek ve Karl Marx. Çevirenler Tahir Emre Kalaycı ve Senem Oğuz. Ankara: NotaBene Yayınları.
 • Golding, Peter ve Graham Murdock. 2002. “Kültür, İletişim ve Ekonomi Politik.” Çeviren Beybin Kejanlıoğlu. Medya, Kültür, Siyaset içinde, editör Süleyman İrvan. Ankara: Alp.
 • Gökdemir, Aslı. 2020. “Twitter’ın Kuruluşu ve Tarihi.” Erişim tarihi 28.12.2023. https://medyaakademi.com.tr/2020/03/23/Twitterin-kurulusu-ve- tarihi/. Güler, Gökhan. 2023. “Musk, Twitter’ı Tamamen Değiştireceğini Duyurdu: İşte Twitter’ın Yeni Adresi!.” Erişim tarihi: 5.01.2024. https://blog.r10. net/sosyal-medya/iste-twitterin-yeni-adresi#:~:text=En%20son%20 Twitter’ın%20yakında,ın%20adresinin%20değişebileceği%20anlamına%20 geliyor.
 • Güney, Serhat. 2017. “Yasadışı Yayıncılıktan Ticarileşmeye: Fransa’da Korsan Radyoculuğun Kısa Tarihi.” Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 13 (4): 11-24.
 • Higdon, Nolan. 2022. “Elon Musk and the oligarchs of the ‘Second Gilded Age’ can not only sway the public – they can exploit their data, too.” Erişim tarihi 25.01.2024. https://theconversation.com/elon-musk-and-the- oligarchs-of-the-second-gilded-age-can-not-only-sway-the-public-they- can-exploit-their-data-too-181936.
 • Kalelioğlu, Eray. 2024. “44 Milyar Dolara Satılan Twitter’ın Bugünkü Değeri Belli Oldu.” Erişim tarihi 4.01.2024. https://www.webtekno.com/x-Twitter- bugunku-degeri-belli-oldu-h137672.html.
 • Kara, Tomris. 2023. “Twitter’ın Tarihi: Bir Sosyal Medyanın Doğuşu ve Gelişimi.” Erişim tarihi: 28.12.2023. https://www.adjustbrand.com/haberler/sosyal- medya/Twitterin-tarihi-bir-sosyal-agin-dogusu-ve-gelisimi/.
 • Karasar, Niyazi. 2005. Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, Raşit. 2016. İktidar Yumağı: Medya-Sermaye-Devlet. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Kaymas, Serhat. 2016. “Yeni Bağlamlarda Devam Eden Sorunlar: Dijital Kapitalizm ve Kullanıcı Emeğini Yeniden Düşünmek Üzerine.” Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (26): 103-132.
 • Kejanlıoğlu, Beybin. 2004. Türkiye’de Medyanın Dönüşümü. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Knoche, Manfred. 2021. “Capitalisation of the Media Industry From a Political Economy Perspective.” TripleC (19) 2: 325-342.
 • Lee, Claire Seungeun ve Ahnlee Jang. 2021. “Questing for Justice ojn Twitter: Topic Modeling of #StopAsianHate Discourses in the Wake of Atlanta Shooting.” Crime & Delinquency 69 (13-14): 2874-2900. https://doi.org/10.1177/00111287211057855.
 • Holloway, Immy, and Les Todres. 2003. “The Status of Method: Flexibility, Consistency and Coherence” Qualitative Research (3)3: 345-357. Sage Journals Mansell, Robin. 1999. “New Media Competition and Access: The Scarcity- Abundance Dialectic.” New Media & Society 1 (2): 155-182. https://doi. org/10.1177/14614449922225546.
 • Marx, Karl. 2013. Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi. Çeviren Mehmet Selik ve Nail Satlıgan. İstanbul: Yordam Kitap.
 • Marx, Karl ve Engels, Friedrich. 2024. Kominist Manifesto ve Hakkındaki Yazılar. Çeviren Nail Satlıgan, Şükrü Alpagut, Tektaş Ağaoğlu. İstanbul: Yordam Kitap.
 • Meier, Werner A. ve Josef Trappel. 1998. “Media Concentration and the Public Interest.” Media Policy, Convergence, Concentration and Commerce içinde, editörler Denis McQuail ve Karen Siune, 38-59. Londra: Sage.
 • Menzies, Heather. 2003. “Siber-Uzayda Kapitalizme Karşı Mücadele: Enformasyon Otobanı, Post-endüstriyel Ekonomi ve Halk.” Çeviren Nil Senem Çınga, Erhan Baltacı, Özge Yalçın. Kapitalizm ve Enformasyon Çağı: Küresel İletişim Devriminin Politik Ekonomisi içinde, editörler Robert McChesney, Ellen Meiksins Wood ve Jolin Bellamy Foster, 107-127. Ankara: Epos Yayınları.
 • Mouriquand, David. 2023a. “Elon Musk Twitter’ın Logosunu Neden “X” Olarak Değiştirdi?.” Erişim tarihi 4.01.2024. https://tr.euronews.com/ kultur/2023/07/29/elon-musk-twitterin-logosunu-neden-x-olarak- degistirdi.
 • Murthy, Dhiraj. 2024. “Sociology of Twitter/X: Trends, Challenges, and Future Research Directions.” Annual Review of Sociology 50.: 5-25.
 • Naik, Umesha ve D. Shivalingaiah. 2008. “Comparative Study of Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0.” 6th International CALIBER 2008 konferansında sunulan bildiri, University of Allahabad, Allahabad.
 • Obia, Vincent. 2023. “Twitter Activism: Understanding the Twittersphere as the Foremost Community for Activism and Dragging in Nigeria.” New Media & Society https://doi.org/10.1177/14614448231172967.
 • Ricardo, David. 2007. Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri. Çeviren Tayfun Ertan. İstanbul: Belge Yayınları.
 • Schumpeter, Joseph. 1966. Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi. Çeviren Tunay Akoğlu. Ankara: Varlık Yayınevi.
 • Smith, Adam. 2001. Ulusların Zenginliği. Çeviren Ayşe Yunus ve Mehmet Bakırcı. İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • Smythe, Dallas. 1977. “Communications: Blindspot of Western Marxism.” Canadian Journal of Political and Social Theory 1 (3): 1-27.
 • Smythe, Dallas. 1981. Dependency Road: Communications, Capitalism, Consciousness, and Canada. New Jersey: Ablex Publishing.
 • Sözeri, Ceren. 2023. “Türkiye Medya Sektöründe Şirket Birleşmeleri: Güncel Eğilimler, Yeni Sorunlar.” Kültür ve İletişim Dergisi 26 (1): 7-39.
 • Stokel-Walker, Chris. 2023. “Why is Twitter becoming X?” NewScientist 259 (3449): 9-25.
 • Taş, Oğuzhan. 2006. “İletişim Alanında Yöndeşme Eğilimleri: Teknoloji, Pazar ve Düzenleme” Kültür ve İletişim Dergisi 9 (2) (18): 33-62.
 • Taş, Oğuzhan. 2011. “Gazetecilik Etiğinin Sınırları Üzerine Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirme: Türkiye Örneği.” Doktora tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Timisi, Nilüfer. 2016. “Teknoloji ve Toplum, Ağlar ve Aktörler.” Dijital, Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler içinde, editör Nilüfer Timisi, 17-41, İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Tiryaki, Ayşe İrem. 2023. “Elon Musk, kendisini eleştiren ABD başkan aday adayının “umut vadettiğini.” söyledi” Erişim tarihi 25.01.2024. https:// www.aa.com.tr/tr/dunya/elon-musk-kendisini-elestiren-abd-baskan- aday-adayinin-umut-vadettigini-soyledi/2971159.
 • Toffler, Alvin. 1981. Üçüncü Dalga. Çeviren Ali Seden. İstanbul: Altın Kitaplar Basımevi.
 • Ulusan, Dilek. 2023. “Elon Musk’ın Tartışmalı Kararı Twitter’ı karıştırdı: Bot hesaplar, mavi tık özelliğini ücret karşılığında alabilecek! Yeni dönem o tarihte başlıyor.” Erişim tarihi 8.01.2024. https://www.tgrthaber.com.tr/ teknoloji/elon-muskin-tartismali-karari-Twitteri-karistirdi-bot-hesaplar- mavi-tik-ozelligini-ucret-karsiliginda-alabilecek-2881273.
 • Wallerstein, Immanuel. 2006. Tarihsel Kapitalizm. Çeviren Necmiye Alpay. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Ward, Stephen J. A. 2004. Invention of Journalism Ethics: The Path to Objectivity and Beyond. Montreal–Kingston: McGill–Queen’s University Press.
 • Wayne, Mike. 2015. Marksizm ve Medya Araştırmaları: Anahtar Kavramlar, Çağdaş Eğilimler. Çeviren Barış Cezar. İstanbul: Yordam Kitap.
 • Webster, Frank. 1995. Theories of the Information Society. Londra: Routledge. Yaylagül, Levent. 2008. “Kapitalizm ve Kitle İletişimi.” Medya, Popüler Kültür ve İdeoloji içinde, editörler Levent Yaylagül ve Nilüfer Korkmaz, Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek. 2008. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, Özlem ve Sevil Durmuş Bektaş. 2023. “Dijital Aktivizm Bağlamında #Disneyplusboykot Hareketinin Değerlendirilmesi: “Atatürk” Dizisi Örneği.” Yeni Yüzyıl’da İletişim Çalışmaları 2 (8). s. 221-236.
 • Yıldızoğlu, Ergin. 2022. “Musk-Twitter-sınıf savaşları.” Erişim tarihi 24.01.2024. https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/ergin-yildizoglu/musk- twitter-sinif-savaslari-2008966.
 • Yücel-Toy, Banu. 2015. “A Thematic Review of Preservice Teacher Education Research in Turkey and Reflections of Teacher Education Policies.” Education and Science 40

Twitter’dan X’e: Sosyal Medyadaki Sahiplik Yapısı Değişiminin X Platformu Üzerinden Değerlendirilmesi

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 1, 111 - 148, 31.05.2024
https://doi.org/10.24955/ilef.1432738

Öz

Çalışmada Ekim 2022’de Elon Musk tarafından satın alınan Twitter’ın X’e dönüşümü incelenmektedir. Bu inceleme, medyanın mülkiyet ve kontrol ilişkileri bağlamında ele alınacaktır. X’in satın alınmasının ardından platformda gerçekleşen içerik ve biçimsel değişim, betimsel içerik analizi yöntemi ile açıklanacaktır. Böylece var olan değişim, X’in sahiplik yapısındaki dönüşüm ile ilişkilendirilecektir. Çalışma, geleneksel medyada olduğu gibi yeni medyada da sahiplik yapısının belirleyici olduğunu savunmaktadır. Bu nedenle ilk olarak medyanın sahiplik yapısı sorunsalı analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular ile X’in Ekim 2022’den itibaren içerik ve biçimsel dönüşümünün sahiplik yapısındaki değişimin bir sonucu olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca yeni medyadaki sahiplik yapısının, medya mecralarını daha fazla kâr getirmesi amacıyla şirketler lehine dönüştürdüğü de belirlenmiştir. Mülkiyet ve kontrol ilişkileri bağlamında medya mecralarının devlet ve sermaye yapılarıyla asimetrik bir ilişki kurduğu, toplum yararının bu ilişkilerde daha geri plana atıldığı çalışmanın bir başka sonucudur.

Kaynakça

 • 2022a. “Digital 2022 Global Overview Report.” Erişim tarihi: 27.05.2023. https:// datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report
 • 2022b. “Elon Musk, 3 Milyar Dolarlık Twitter Hissesi Satın Aldı.” Erişim tarihi: 3.01.2024. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-60982291#:~:text=ABD%20Menkul%20K%C4%B1ymetler%20Borsa%20Komisyonu,fazla%20de%C4%9Fere%20sahip%20oldu%C4%9Fu%20 belirtiliyor.
 • 2022c.“Twitter Resmen Elon Musk’ın: 44 Milyar Dolara Satın Aldı.” Erişim tarihi 3.01.2024. https://www.ntv.com.tr/teknoloji/Twitter-resmen-elon- muskin-44-milyar-dolara-satin-aldi,XqYhu0iaHUutQPJ9yG86xg.
 • 2022d.“Musk, Twitter’ın gelirini beşe katlamayı planlıyor.” Erişim tarihi 24.01.2024. https://www.bloomberght.com/musk-twitter-in-gelirini- bese-katlamayi-planliyor-2305912.
 • 2022e. “Twitter, Musk’la ilgili haberler yapan bazı gazetecilerin hesaplarını dondurdu.” Erişim tarihi: 24.01.2024. https://www.bbc.com/turkce/ articles/cjenxdyqw58o.
 • 2022f. “Musk/Twitter: establish democratic control before it’s too late.” Erişim tarihi 24.01.2024. https://rsf.org/en/musktwitter-establish-democratic- control-it-s-too-late.
 • 2022g. “Elon Musk, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde tarafını belli etti.” Erişim tarihi 25.01.2022. https://www.indyturk.com/node/580771/ d%C3%BCnya/elon-musk-2024-abd-ba%C5%9Fkanl%C4%B1k- se%C3%A7imlerinde-taraf%C4%B1n%C4%B1-belli-etti.
 • 2023a. “Twitter, Abonelik Ücreti Ödemeyen Hesaplardan Mavi Tiki Kaldırmaya Başladı.” Erişim tarihi 8.01.2024. https://tr.euronews.com/2023/04/21/ twitter-abonelik-ucreti-odemeyen-hesaplardan-mavi-tiki-kaldirmaya- basladi.
 • 2023b. “X’e (Twitter) İki Farklı Abonelik Seçeneği Geliyor.” Erişim tarihi: 9.01.2024. https://www.ntv.com.tr/teknoloji/xe-Twitter-iki-farkli- abonelik-secenegi-geliyor,uQYOIkbBhkW0ipVov3Wkag .
 • 2023c. “X (Twitter) Kullanılmayan Kullanıcı Adlarını Satıyor: 50 Bin Dolar İstedi.” Erişim tarihi 9.01.2024. https://www.cumhuriyet.com.tr/bilim- teknoloji/x-twitter-kullanilmayan-kullanici-adlarini-satiyor-50-bin- dolar-2137927. 2023d. “Twitter’da 15 Nisan’dan itibaren sadece mavi tiki olan hesaplar anketlerde oy kullanabilecek. kullanıcılara önerilecek.” Erişim tarihi: 09.01.2024 https://www.bbc.com/turkce/articles/c9w7dj43gdeo (Erişim Tarihi: 24.01.2024).
 • 2023e. “Elon Musk’ın tweet sınırlaması ne anlama geliyor, Twitter için yeni hamlesi ne olabilir?.” Erişim tarihi 24.01.2024. https://www.cumhuriyet. com.tr/bilim-teknoloji/elon-muskin-tweet-sinirlamasi-ne-anlama-geliyor- twitter-icin-yeni-hamlesi-ne-olabilir-2096197.
 • 2023f. “Siyasi liderler neden Elon Musk’la görüşüyor?.” Erişim tarihi: 25.01.2024. https://www.bbc.com/turkce/articles/cz704dy1575o.
 • 2024a.“44 milyar dolarlık X’in değeri 14 milyar dolara düştü.” Erişim tarihi: 27.05.2024. https://gazeteoksijen.com/bilim-ve-teknoloji/44-milyar- dolarlik-xin-degeri-14-milyar-dolara-dustu-198675.
 • 2024b. “X Premium Hakkında”. Erişim tarihi 9.01.2024. https://help.Twitter. com/tr/using-x/x-premium.
 • Adaklı, Gülseren. 2007. “Patterns of Internet use in the context of the rising nationalism in the Turkish society.” Conference Proceedings of The Good, The Bad and The Unexpected: The user and the future of information and communication Technologies içinde COST Action 298 içinde. sunulan bildiri, Moskova.
 • Adaklı, Gülseren. 2010. “Neoliberalizm ve Medya: Dünyada ve Türkiye’de Medya Endüstrisinin Dönüşümü.” Mülkiye Dergisi 34 (269): 67-84.
 • Akbalık, Burak. 2023. “Twitter’ın yeni veri politikası, akademik araştırmayı vurdu. ” Erişim tarihi: 10.05.2024. https://9koy. org/twitterin-yeni-veri-politikasi-akademik-arastirmayi- vurdu.html#:~:text=Elon%20Musk’%C4%B1n%20 sat%C4%B1n%20ald%C4%B1%C4%9F%C4%B1,akademik%20 ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1%20olumsuz%20 etkileyece%C4%9Finden%20kayg%C4%B1l%C4%B1.
 • Akkor-Gül, Ayşen. 2012. “Fransız Kamu Hizmeti Yayınlarının Dünü ve Bugünü.” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (10): 587-604.
 • Aktaş, Sefa Görkem. 2023. “Ağ Toplumunda Dijital Medya Sahipliği: Elon Musk ve Twitter Örneği.” Düşünce ve Toplum Dergisi 5 (1): 31-52.
 • Arısoy, Zeynep. 2023. “Elon Musk Twitter’ın İsmini Neden X Yaptı?.” Erişim tarihi 5.01.2024. https://onedio.com/haber/elon-musk-Twitter-in-ismini- neden-x-yapti-tum-bilinmeyenleri-anlatiyoruz-1162805. Başaran, Funda. 2010. “Yeni İletişim Teknolojileri, Alternatif İletişim Olanakları.” Mülkiye Dergisi 34 (269): 255-270.
 • Columbres, Duane. 2023. “Twitter’dan X’e: Twitter’ın X’e Geçişinin Öyküsü.” Erişim tarihi 4.01.2024. https://tweetdelete.net/tr/kaynaklar/Twitter-to- x-the-story-around-Twitters-transition-to-x/.
 • Demir, Yavuz ve Ayhan, Bünyamin. 2020. “Sosyal Medyanın Gündem Belirleyicileri: Twitter’da Gündem Belirleme Süreci Üzerine Bir Sosyal Ağ Analizi.” İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi (51): 1-19.
 • Epstein, Robert, Christina Tygai and Hongyu Wang. 2023. “What Would Happen if Twitter Sent Consequential Messages to Only Strategically Important Subset of Users? A Quantification of The Targeted Messaging Effect (TME).” PLoS ONE 18 (7): e0284495. https://journals.plos.org/plosone/ article?id=10.1371/journal.pone.0284495 (Erişim Tarihi: 13.11.2023).
 • Ergül, Serpil. 2024. “X, Elon Musk’ın Satın Alımından Bu Yana %71 Değer Kaybetti.” Erişim tarihi 4.01.2024. https://swipeline.co/x-elon-musk- satin-alimindan-bu-yana-yuzde-71-deger-kaybetti/. Erişim tarihi 4.01.2024.
 • Fuchs, Christian ve Vincent Mosco. 2014. “Marx Geri Döndü: Günümüzde Eleştirel İletişim Çalışmalarında Marksist Kuram ve Araştırmanın Önemi.” Çeviren Funda Başaran. Marks geri döndü: Medya, Meta ve Sermaye Birikimi içinde, editör Vincent Mosco ve Christian Fuchs, 21-45. Ankara: NotaBene Yayınları.
 • Fuchs, Christian. 2012. “Dallas Smythe Today-The Audience Commodity, the Digital Labour Debate, Marxist Political Economy and Critical Theory. Prolegomena to a Digital Labour Theory of Value.”, tripleC 10 (2): 692-740.
 • Fuchs, Christian. 2014. Social Media A Critical Introduction. Londra: Sage Publications.
 • Fuchs, Christian. 2015. Dijital emek ve Karl Marx. Çevirenler Tahir Emre Kalaycı ve Senem Oğuz. Ankara: NotaBene Yayınları.
 • Golding, Peter ve Graham Murdock. 2002. “Kültür, İletişim ve Ekonomi Politik.” Çeviren Beybin Kejanlıoğlu. Medya, Kültür, Siyaset içinde, editör Süleyman İrvan. Ankara: Alp.
 • Gökdemir, Aslı. 2020. “Twitter’ın Kuruluşu ve Tarihi.” Erişim tarihi 28.12.2023. https://medyaakademi.com.tr/2020/03/23/Twitterin-kurulusu-ve- tarihi/. Güler, Gökhan. 2023. “Musk, Twitter’ı Tamamen Değiştireceğini Duyurdu: İşte Twitter’ın Yeni Adresi!.” Erişim tarihi: 5.01.2024. https://blog.r10. net/sosyal-medya/iste-twitterin-yeni-adresi#:~:text=En%20son%20 Twitter’ın%20yakında,ın%20adresinin%20değişebileceği%20anlamına%20 geliyor.
 • Güney, Serhat. 2017. “Yasadışı Yayıncılıktan Ticarileşmeye: Fransa’da Korsan Radyoculuğun Kısa Tarihi.” Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 13 (4): 11-24.
 • Higdon, Nolan. 2022. “Elon Musk and the oligarchs of the ‘Second Gilded Age’ can not only sway the public – they can exploit their data, too.” Erişim tarihi 25.01.2024. https://theconversation.com/elon-musk-and-the- oligarchs-of-the-second-gilded-age-can-not-only-sway-the-public-they- can-exploit-their-data-too-181936.
 • Kalelioğlu, Eray. 2024. “44 Milyar Dolara Satılan Twitter’ın Bugünkü Değeri Belli Oldu.” Erişim tarihi 4.01.2024. https://www.webtekno.com/x-Twitter- bugunku-degeri-belli-oldu-h137672.html.
 • Kara, Tomris. 2023. “Twitter’ın Tarihi: Bir Sosyal Medyanın Doğuşu ve Gelişimi.” Erişim tarihi: 28.12.2023. https://www.adjustbrand.com/haberler/sosyal- medya/Twitterin-tarihi-bir-sosyal-agin-dogusu-ve-gelisimi/.
 • Karasar, Niyazi. 2005. Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, Raşit. 2016. İktidar Yumağı: Medya-Sermaye-Devlet. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Kaymas, Serhat. 2016. “Yeni Bağlamlarda Devam Eden Sorunlar: Dijital Kapitalizm ve Kullanıcı Emeğini Yeniden Düşünmek Üzerine.” Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (26): 103-132.
 • Kejanlıoğlu, Beybin. 2004. Türkiye’de Medyanın Dönüşümü. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Knoche, Manfred. 2021. “Capitalisation of the Media Industry From a Political Economy Perspective.” TripleC (19) 2: 325-342.
 • Lee, Claire Seungeun ve Ahnlee Jang. 2021. “Questing for Justice ojn Twitter: Topic Modeling of #StopAsianHate Discourses in the Wake of Atlanta Shooting.” Crime & Delinquency 69 (13-14): 2874-2900. https://doi.org/10.1177/00111287211057855.
 • Holloway, Immy, and Les Todres. 2003. “The Status of Method: Flexibility, Consistency and Coherence” Qualitative Research (3)3: 345-357. Sage Journals Mansell, Robin. 1999. “New Media Competition and Access: The Scarcity- Abundance Dialectic.” New Media & Society 1 (2): 155-182. https://doi. org/10.1177/14614449922225546.
 • Marx, Karl. 2013. Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi. Çeviren Mehmet Selik ve Nail Satlıgan. İstanbul: Yordam Kitap.
 • Marx, Karl ve Engels, Friedrich. 2024. Kominist Manifesto ve Hakkındaki Yazılar. Çeviren Nail Satlıgan, Şükrü Alpagut, Tektaş Ağaoğlu. İstanbul: Yordam Kitap.
 • Meier, Werner A. ve Josef Trappel. 1998. “Media Concentration and the Public Interest.” Media Policy, Convergence, Concentration and Commerce içinde, editörler Denis McQuail ve Karen Siune, 38-59. Londra: Sage.
 • Menzies, Heather. 2003. “Siber-Uzayda Kapitalizme Karşı Mücadele: Enformasyon Otobanı, Post-endüstriyel Ekonomi ve Halk.” Çeviren Nil Senem Çınga, Erhan Baltacı, Özge Yalçın. Kapitalizm ve Enformasyon Çağı: Küresel İletişim Devriminin Politik Ekonomisi içinde, editörler Robert McChesney, Ellen Meiksins Wood ve Jolin Bellamy Foster, 107-127. Ankara: Epos Yayınları.
 • Mouriquand, David. 2023a. “Elon Musk Twitter’ın Logosunu Neden “X” Olarak Değiştirdi?.” Erişim tarihi 4.01.2024. https://tr.euronews.com/ kultur/2023/07/29/elon-musk-twitterin-logosunu-neden-x-olarak- degistirdi.
 • Murthy, Dhiraj. 2024. “Sociology of Twitter/X: Trends, Challenges, and Future Research Directions.” Annual Review of Sociology 50.: 5-25.
 • Naik, Umesha ve D. Shivalingaiah. 2008. “Comparative Study of Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0.” 6th International CALIBER 2008 konferansında sunulan bildiri, University of Allahabad, Allahabad.
 • Obia, Vincent. 2023. “Twitter Activism: Understanding the Twittersphere as the Foremost Community for Activism and Dragging in Nigeria.” New Media & Society https://doi.org/10.1177/14614448231172967.
 • Ricardo, David. 2007. Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri. Çeviren Tayfun Ertan. İstanbul: Belge Yayınları.
 • Schumpeter, Joseph. 1966. Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi. Çeviren Tunay Akoğlu. Ankara: Varlık Yayınevi.
 • Smith, Adam. 2001. Ulusların Zenginliği. Çeviren Ayşe Yunus ve Mehmet Bakırcı. İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • Smythe, Dallas. 1977. “Communications: Blindspot of Western Marxism.” Canadian Journal of Political and Social Theory 1 (3): 1-27.
 • Smythe, Dallas. 1981. Dependency Road: Communications, Capitalism, Consciousness, and Canada. New Jersey: Ablex Publishing.
 • Sözeri, Ceren. 2023. “Türkiye Medya Sektöründe Şirket Birleşmeleri: Güncel Eğilimler, Yeni Sorunlar.” Kültür ve İletişim Dergisi 26 (1): 7-39.
 • Stokel-Walker, Chris. 2023. “Why is Twitter becoming X?” NewScientist 259 (3449): 9-25.
 • Taş, Oğuzhan. 2006. “İletişim Alanında Yöndeşme Eğilimleri: Teknoloji, Pazar ve Düzenleme” Kültür ve İletişim Dergisi 9 (2) (18): 33-62.
 • Taş, Oğuzhan. 2011. “Gazetecilik Etiğinin Sınırları Üzerine Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirme: Türkiye Örneği.” Doktora tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Timisi, Nilüfer. 2016. “Teknoloji ve Toplum, Ağlar ve Aktörler.” Dijital, Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler içinde, editör Nilüfer Timisi, 17-41, İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Tiryaki, Ayşe İrem. 2023. “Elon Musk, kendisini eleştiren ABD başkan aday adayının “umut vadettiğini.” söyledi” Erişim tarihi 25.01.2024. https:// www.aa.com.tr/tr/dunya/elon-musk-kendisini-elestiren-abd-baskan- aday-adayinin-umut-vadettigini-soyledi/2971159.
 • Toffler, Alvin. 1981. Üçüncü Dalga. Çeviren Ali Seden. İstanbul: Altın Kitaplar Basımevi.
 • Ulusan, Dilek. 2023. “Elon Musk’ın Tartışmalı Kararı Twitter’ı karıştırdı: Bot hesaplar, mavi tık özelliğini ücret karşılığında alabilecek! Yeni dönem o tarihte başlıyor.” Erişim tarihi 8.01.2024. https://www.tgrthaber.com.tr/ teknoloji/elon-muskin-tartismali-karari-Twitteri-karistirdi-bot-hesaplar- mavi-tik-ozelligini-ucret-karsiliginda-alabilecek-2881273.
 • Wallerstein, Immanuel. 2006. Tarihsel Kapitalizm. Çeviren Necmiye Alpay. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Ward, Stephen J. A. 2004. Invention of Journalism Ethics: The Path to Objectivity and Beyond. Montreal–Kingston: McGill–Queen’s University Press.
 • Wayne, Mike. 2015. Marksizm ve Medya Araştırmaları: Anahtar Kavramlar, Çağdaş Eğilimler. Çeviren Barış Cezar. İstanbul: Yordam Kitap.
 • Webster, Frank. 1995. Theories of the Information Society. Londra: Routledge. Yaylagül, Levent. 2008. “Kapitalizm ve Kitle İletişimi.” Medya, Popüler Kültür ve İdeoloji içinde, editörler Levent Yaylagül ve Nilüfer Korkmaz, Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek. 2008. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, Özlem ve Sevil Durmuş Bektaş. 2023. “Dijital Aktivizm Bağlamında #Disneyplusboykot Hareketinin Değerlendirilmesi: “Atatürk” Dizisi Örneği.” Yeni Yüzyıl’da İletişim Çalışmaları 2 (8). s. 221-236.
 • Yıldızoğlu, Ergin. 2022. “Musk-Twitter-sınıf savaşları.” Erişim tarihi 24.01.2024. https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/ergin-yildizoglu/musk- twitter-sinif-savaslari-2008966.
 • Yücel-Toy, Banu. 2015. “A Thematic Review of Preservice Teacher Education Research in Turkey and Reflections of Teacher Education Policies.” Education and Science 40
Toplam 70 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim Çalışmaları, İletişim Teknolojisi ve Dijital Medya Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ozan Yıldırım 0000-0001-7737-6311

Vahdet Mesut Ayan 0000-0002-7481-1848

Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2024
Gönderilme Tarihi 6 Şubat 2024
Kabul Tarihi 14 Mayıs 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024Cilt: 11 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yıldırım, O., & Ayan, V. M. (2024). Twitter’dan X’e: Sosyal Medyadaki Sahiplik Yapısı Değişiminin X Platformu Üzerinden Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, 11(1), 111-148. https://doi.org/10.24955/ilef.1432738
AMA Yıldırım O, Ayan VM. Twitter’dan X’e: Sosyal Medyadaki Sahiplik Yapısı Değişiminin X Platformu Üzerinden Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. Mayıs 2024;11(1):111-148. doi:10.24955/ilef.1432738
Chicago Yıldırım, Ozan, ve Vahdet Mesut Ayan. “Twitter’dan X’e: Sosyal Medyadaki Sahiplik Yapısı Değişiminin X Platformu Üzerinden Değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 11, sy. 1 (Mayıs 2024): 111-48. https://doi.org/10.24955/ilef.1432738.
EndNote Yıldırım O, Ayan VM (01 Mayıs 2024) Twitter’dan X’e: Sosyal Medyadaki Sahiplik Yapısı Değişiminin X Platformu Üzerinden Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 11 1 111–148.
IEEE O. Yıldırım ve V. M. Ayan, “Twitter’dan X’e: Sosyal Medyadaki Sahiplik Yapısı Değişiminin X Platformu Üzerinden Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, c. 11, sy. 1, ss. 111–148, 2024, doi: 10.24955/ilef.1432738.
ISNAD Yıldırım, Ozan - Ayan, Vahdet Mesut. “Twitter’dan X’e: Sosyal Medyadaki Sahiplik Yapısı Değişiminin X Platformu Üzerinden Değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 11/1 (Mayıs 2024), 111-148. https://doi.org/10.24955/ilef.1432738.
JAMA Yıldırım O, Ayan VM. Twitter’dan X’e: Sosyal Medyadaki Sahiplik Yapısı Değişiminin X Platformu Üzerinden Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2024;11:111–148.
MLA Yıldırım, Ozan ve Vahdet Mesut Ayan. “Twitter’dan X’e: Sosyal Medyadaki Sahiplik Yapısı Değişiminin X Platformu Üzerinden Değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, c. 11, sy. 1, 2024, ss. 111-48, doi:10.24955/ilef.1432738.
Vancouver Yıldırım O, Ayan VM. Twitter’dan X’e: Sosyal Medyadaki Sahiplik Yapısı Değişiminin X Platformu Üzerinden Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2024;11(1):111-48.