Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Televizyon Hatıralarının Peşinde: Türkiye’de Televizyonlu Günlerin Anlatısı

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 2, 258 - 285, 25.11.2022
https://doi.org/10.24955/ilef.1208170

Öz

Bu çalışmada Türkiye’de televizyonun sosyo-kültürel tarih anlatısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Çalışma kapsamında sosyal ve kültürel bir araç olan televizyonun eklemlendiği gündelik hayatta bireylerin bu aracı nasıl deneyimledikleri ve toplumsal gelişim sürecine televizyonun nasıl dâhil olduğuna dair bir anlatı kurulmuştur. Alanda var olan medya tarihi çalışmalarından farklı olarak bu çalışmada Türkiye’de televizyonun tarihi, toplumsal gelişim süreci ile birlikte düşünülmüş ve televizyonun tarihine gündelik hayat pratikleri üzerinden yaklaşılmıştır. Bu bağlamda Türkiye'de televizyonu deneyimleyen kişilerle derinlemesine görüşmelerin yapıldığı saha çalışmasında toplanan televizyona ilişkin kişisel hatıralar, dönemin gazete ve dergilerinde televizyon yayınlarının başlamasını konu eden haberler ve medya metinleri ile harmanlanarak kullanılmıştır. Çalışma sonucunda sosyal bir deneyim olarak Türkiye'de televizyonun kültürel tarih anlatısı oluşturulmuştur.

Kaynakça

 • Altun, Şafak ve Cenk Sarıoğlu. 2006. Türk Popüler Tarihinde İlkler. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Balbi, Gabriele. 2009. “Studying the Social History of Telecommunications.” Media History 15(1): 85-101.
 • Barbier, Frederic ve Laviner, Catherino Bertho. 2001. Diderot’tan İnternete Medya Tarihi. Çeviren Kerem Eksen. İstanbul: Okyanus Yayınları.
 • Curran, James. 2002a. “Rival Narratives of Media History.” Media and Power içinde, editor Michael Bailey, 3-54. London and New York: Routledge.
 • Curran, James. 2002b.“Media and the making of British Society c.1700-2000.” Media History 8(2): 135-154.
 • Curran, James ve Jean Seaton. 2003. Power Without Responsibility: The Press and Broadcasting in Britain. London, New York: Routledge.
 • Doğanalp, Metin “ İstanbul caddelerine televizyon yerleştiriliyor”. Milliyet, 07.02.1958.
 • Douglas, Susan J. 2004. Listening-In: Radio and the American Imagination. Minnesota : University of Minnesota Press.
 • Dural Tasouji, Canan. 2013. “Gündelik Hayat İncelemelerinde Kadınlık Halleri.” Mülkiye Dergisi 37 (4): 62-78.
 • Dural Tasouji, Canan. 2022. “İTU-TV Deneyimi ve Türkiye'de Ulusal Televizyon Yayınlarını Bekleyiş.” İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2022 (57) :51-69 . DOI: 10.47998/ikad.1057269
 • Gülizar, Jülide. 2008b. TR+Tv=TRT. Ankara: Sinemis Yayınları.
 • Gülizar, Jülide. 2008a. Burası Türkiye Radyoları. Ankara: Sinemis Yayınları.
 • İlaslan, Süleyman. 2014. “Türkiye'de Televizyon Yayıncılığının Kuruluşu: TRT ve Kamu Hizmeti Etrafındaki Mücadeleler 1960-1980.” Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi.
 • Kisseloff, Jeff. 1995. The Box: An Oral History of Television 1920-1961. New York: Penguin Books.
 • Kıvanç, Halit. 2002. Telesafir Bizde TV Böyle Başladı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Nerone, John. 2006. “Approaches to media history.” A Companion to Media Studies içinde, editör Angharad N. Valdvia, 93-114. New Jersey: Blackwell Publishing.
 • O'Malley, Tom. 2002. “Media History and Media Studies: Aspects of the development of the study of media history in the UK 1945-2000.” Media History 8(2): 155-173.
 • Ruppert, Wolfgang. 1996. Bisiklet, Otomobil, Televizyon Gündelik Eşyaların Kültür Tarihi. çeviren Mustafa Tüzel. İstanbul: Kabalacı Yayınevi.
 • Scannell, Paddy ve David Cardiff. 1991. A Social History of British Broadcasting:Volume 1- 1922-1939 Serving the Nation. New-Jersey: Wiley-Blackwell.
 • Scannell, Paddy. 2004. “Broadcasting Historiography and Historicality.” Screen 45 (2): 130-141.
 • Scannell, Paddy. 2005. “Television and History.” A Companion to Television içinde, editör Janet Wasko. 51-66. United Kingdom: Blackwell Publishing,
 • Tekeli, İlhan. 2000. “Tarih Yazımında Gündelik Hayat Tarihçiliğinin Kavramsal Çerçevesi Nasıl Genişletilebilir?” Tarih Yazımında Yeni Yaklaşımlar: Küreselleşme ve Yerelleşme III. Uluslararası Tarih Kongresi içinde, editör Zeynel Abidin Kızılyaprak, 42-60. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Tunç, Ayfer. 2009. Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek. 70’li Yıllarda Hayatımız. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Turam, Emir. 1994. Medyanın Siyasi Hayat Etkileri. İstanbul: İrfan Yayıncılık.
 • Türker, Şule. “Allo! Allo! Muhterem samiin.” Sabah, 30.04.2001. http://arsiv.sabah.com.tr/2001/04/30/g04.html
 • Williams, Raymond. 2003. Televizyon, Teknoloji ve Kültürel Biçim. Çeviren Ahmet Ulvi Türkbağ. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Yanatma, Servet. 2002. “Türkiye’de Televizyon Yayınlarının Başlaması ve Gelişimi: İTU-TV.” ninova.itu.edu.tr/tr/dersler/guzel-sanatlar/3918/snt105/ekkaynaklar?g395745.

Chasing Television Memory: A Narrative of Television Era in Turkey

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 2, 258 - 285, 25.11.2022
https://doi.org/10.24955/ilef.1208170

Öz

This study attempts to provide a socio-cultural historiography of television in Turkey that addresses how people experience television in everyday life, as a social and cultural tool, and how it is integrated into the social development process. Unlike media history studies in this field, the history of television in Turkey is examined in this study along with the process of social development, and the history of television is handled through everyday activities. In this setting, first-person accounts of watching television that were gathered from in-depth interviews with Turkish television viewers during the field study were combined with news and media texts from the era's newspapers and magazines that covered the start of television broadcasting. As a result of the study, a cultural-historical narrative about television in Turkey as a social experience emerged.

Kaynakça

 • Altun, Şafak ve Cenk Sarıoğlu. 2006. Türk Popüler Tarihinde İlkler. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Balbi, Gabriele. 2009. “Studying the Social History of Telecommunications.” Media History 15(1): 85-101.
 • Barbier, Frederic ve Laviner, Catherino Bertho. 2001. Diderot’tan İnternete Medya Tarihi. Çeviren Kerem Eksen. İstanbul: Okyanus Yayınları.
 • Curran, James. 2002a. “Rival Narratives of Media History.” Media and Power içinde, editor Michael Bailey, 3-54. London and New York: Routledge.
 • Curran, James. 2002b.“Media and the making of British Society c.1700-2000.” Media History 8(2): 135-154.
 • Curran, James ve Jean Seaton. 2003. Power Without Responsibility: The Press and Broadcasting in Britain. London, New York: Routledge.
 • Doğanalp, Metin “ İstanbul caddelerine televizyon yerleştiriliyor”. Milliyet, 07.02.1958.
 • Douglas, Susan J. 2004. Listening-In: Radio and the American Imagination. Minnesota : University of Minnesota Press.
 • Dural Tasouji, Canan. 2013. “Gündelik Hayat İncelemelerinde Kadınlık Halleri.” Mülkiye Dergisi 37 (4): 62-78.
 • Dural Tasouji, Canan. 2022. “İTU-TV Deneyimi ve Türkiye'de Ulusal Televizyon Yayınlarını Bekleyiş.” İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2022 (57) :51-69 . DOI: 10.47998/ikad.1057269
 • Gülizar, Jülide. 2008b. TR+Tv=TRT. Ankara: Sinemis Yayınları.
 • Gülizar, Jülide. 2008a. Burası Türkiye Radyoları. Ankara: Sinemis Yayınları.
 • İlaslan, Süleyman. 2014. “Türkiye'de Televizyon Yayıncılığının Kuruluşu: TRT ve Kamu Hizmeti Etrafındaki Mücadeleler 1960-1980.” Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi.
 • Kisseloff, Jeff. 1995. The Box: An Oral History of Television 1920-1961. New York: Penguin Books.
 • Kıvanç, Halit. 2002. Telesafir Bizde TV Böyle Başladı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Nerone, John. 2006. “Approaches to media history.” A Companion to Media Studies içinde, editör Angharad N. Valdvia, 93-114. New Jersey: Blackwell Publishing.
 • O'Malley, Tom. 2002. “Media History and Media Studies: Aspects of the development of the study of media history in the UK 1945-2000.” Media History 8(2): 155-173.
 • Ruppert, Wolfgang. 1996. Bisiklet, Otomobil, Televizyon Gündelik Eşyaların Kültür Tarihi. çeviren Mustafa Tüzel. İstanbul: Kabalacı Yayınevi.
 • Scannell, Paddy ve David Cardiff. 1991. A Social History of British Broadcasting:Volume 1- 1922-1939 Serving the Nation. New-Jersey: Wiley-Blackwell.
 • Scannell, Paddy. 2004. “Broadcasting Historiography and Historicality.” Screen 45 (2): 130-141.
 • Scannell, Paddy. 2005. “Television and History.” A Companion to Television içinde, editör Janet Wasko. 51-66. United Kingdom: Blackwell Publishing,
 • Tekeli, İlhan. 2000. “Tarih Yazımında Gündelik Hayat Tarihçiliğinin Kavramsal Çerçevesi Nasıl Genişletilebilir?” Tarih Yazımında Yeni Yaklaşımlar: Küreselleşme ve Yerelleşme III. Uluslararası Tarih Kongresi içinde, editör Zeynel Abidin Kızılyaprak, 42-60. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Tunç, Ayfer. 2009. Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek. 70’li Yıllarda Hayatımız. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Turam, Emir. 1994. Medyanın Siyasi Hayat Etkileri. İstanbul: İrfan Yayıncılık.
 • Türker, Şule. “Allo! Allo! Muhterem samiin.” Sabah, 30.04.2001. http://arsiv.sabah.com.tr/2001/04/30/g04.html
 • Williams, Raymond. 2003. Televizyon, Teknoloji ve Kültürel Biçim. Çeviren Ahmet Ulvi Türkbağ. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Yanatma, Servet. 2002. “Türkiye’de Televizyon Yayınlarının Başlaması ve Gelişimi: İTU-TV.” ninova.itu.edu.tr/tr/dersler/guzel-sanatlar/3918/snt105/ekkaynaklar?g395745.
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kültürel çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Canan Dural Tasouji 0000-0003-1686-2847

Yayımlanma Tarihi 25 Kasım 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022Cilt: 9 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Dural Tasouji, C. (2022). Televizyon Hatıralarının Peşinde: Türkiye’de Televizyonlu Günlerin Anlatısı. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, 9(2), 258-285. https://doi.org/10.24955/ilef.1208170
AMA Dural Tasouji C. Televizyon Hatıralarının Peşinde: Türkiye’de Televizyonlu Günlerin Anlatısı. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. Kasım 2022;9(2):258-285. doi:10.24955/ilef.1208170
Chicago Dural Tasouji, Canan. “Televizyon Hatıralarının Peşinde: Türkiye’de Televizyonlu Günlerin Anlatısı”. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 9, sy. 2 (Kasım 2022): 258-85. https://doi.org/10.24955/ilef.1208170.
EndNote Dural Tasouji C (01 Kasım 2022) Televizyon Hatıralarının Peşinde: Türkiye’de Televizyonlu Günlerin Anlatısı. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 9 2 258–285.
IEEE C. Dural Tasouji, “Televizyon Hatıralarının Peşinde: Türkiye’de Televizyonlu Günlerin Anlatısı”, Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, c. 9, sy. 2, ss. 258–285, 2022, doi: 10.24955/ilef.1208170.
ISNAD Dural Tasouji, Canan. “Televizyon Hatıralarının Peşinde: Türkiye’de Televizyonlu Günlerin Anlatısı”. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 9/2 (Kasım 2022), 258-285. https://doi.org/10.24955/ilef.1208170.
JAMA Dural Tasouji C. Televizyon Hatıralarının Peşinde: Türkiye’de Televizyonlu Günlerin Anlatısı. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2022;9:258–285.
MLA Dural Tasouji, Canan. “Televizyon Hatıralarının Peşinde: Türkiye’de Televizyonlu Günlerin Anlatısı”. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, c. 9, sy. 2, 2022, ss. 258-85, doi:10.24955/ilef.1208170.
Vancouver Dural Tasouji C. Televizyon Hatıralarının Peşinde: Türkiye’de Televizyonlu Günlerin Anlatısı. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2022;9(2):258-85.