Book Review
BibTex RIS Cite

An Evaluation of Kate Crawford’s Atlas of AI

Year 2024, Volume: 11 Issue: 1, 190 - 202, 31.05.2024

Abstract

This review examines Kate Crawford’s book Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence. Artificial intelligence is often presented as a technology whose objectivity and decision-making capacity transcends the abilities of human beings. Crawford, however, argues that it is wrong to consider AI technology as a purely technical phenomenon independent of its material structure and the ideologies of its creators. Drawing on her personal experience, Crawford constructs this atlas to take us on a spatial and historical journey to better understand the inequalities, exploitation, and environmental degradation behind technological advancement, concluding with a discussion of alternative paths that technology could take. This review explores the fundamental themes addressed in Crawford’s work and emphasizes the importance of evaluating AI technology within its broader social, political, and environmental contexts. Additionally, the conclusion will discuss the significance of the book’s translation into Turkish.

References

 • Campolo, Alexander ve Kate Crawford. 2019. “Enchanted Determinism: Power without Responsibility in Artificial Intelligence.” Engaging Science, Technology, and Society 6 (2020): 1-19.
 • Crawford, Kate ve Vladan Joler. 2018. “Anatomy of an AI System.” Erişim tarihi 26 Mayıs 2024. https://anatomyof.ai/.
 • Crawford, Kate. 2021. Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence. New Haven: Yale University Press.
 • Miceli, Milagros ve Julian Posada. 2022. “The Data-Production Dispositif.” Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 6 (CSCW2): 1-37.
 • Taylor, Astra. 2018. “The automation charade.” Erişim tarihi 26 Mayıs 2024. https://logicmag.io/failure/the-automation-charade/.
 • Tacheva, Jasmina ve Srividya Ramasubramanian. 2023. “AI Empire: Unraveling the interlocking systems of oppression in generative AI’s global order.” Big Data & Society 10 (2): 1-13.
 • Perrigo, Billy. 2023. “Exclusive: OpenAI Used Kenyan Workers on Less Than $2 Per Hour to Make ChatGPT Less Toxic.” Erişim tarihi 26 Mayıs 2024. https://time.com/6247678/openai-chatgpt-kenya-workers/.
 • van der Vlist, Fernando, Anne Helmond ve Fabian Ferrari. 2024. “Big AI: Cloud infrastructure dependence and the industrialisation of artificial intelligence.” Big Data & Society 11 (1): 1-16.

Kate Crawford’ın “Yapay Zekâ Atlası” Üzerine Bir Değerlendirme

Year 2024, Volume: 11 Issue: 1, 190 - 202, 31.05.2024

Abstract

Bu değerlendirme yazısında Kate Crawford’ın Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence başlıklı kitabı incelenecektir. Yapay zekâ, sıklıkla tarafsız ve daha iyi karar alabilme becerisiyle insanı aşan bir teknoloji olarak sunulmaktadır. Crawford ise yapay zekâ teknolojisinin materyal yapısından ve onu inşa edenlerin ideolojilerinden bağımsız, salt teknik bir fenomen olarak ele alınmasının hatalı olduğunu savunuyor. Yazar, kişisel deneyimlerinden ve öznel bakış açısından yola çıkarak kurduğu bu atlas ile bizi günümüzün teknolojik ilerlemesinin ardındaki eşitsizlikleri, sömürü süreçlerini ve çevresel tahribatları daha iyi anlamamızı sağlayacak mekânsal ve tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor ve son olarak teknolojinin gidebileceği alternatif yollardan bahsediyor. Bu değerlendirme yazısında, Crawford’ın eserinde ele alınan temel temalar incelenmekte ve yapay zekâ teknolojisinin daha geniş toplumsal, politik ve çevresel bağlamlarda değerlendirilmesinin önemi vurgulanmaktadır. Kitabın Türkçeye çevrilmesinin bu bağlamda ne kadar önemli olduğu da sonuç kısmında ele alınmıştır.

References

 • Campolo, Alexander ve Kate Crawford. 2019. “Enchanted Determinism: Power without Responsibility in Artificial Intelligence.” Engaging Science, Technology, and Society 6 (2020): 1-19.
 • Crawford, Kate ve Vladan Joler. 2018. “Anatomy of an AI System.” Erişim tarihi 26 Mayıs 2024. https://anatomyof.ai/.
 • Crawford, Kate. 2021. Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence. New Haven: Yale University Press.
 • Miceli, Milagros ve Julian Posada. 2022. “The Data-Production Dispositif.” Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 6 (CSCW2): 1-37.
 • Taylor, Astra. 2018. “The automation charade.” Erişim tarihi 26 Mayıs 2024. https://logicmag.io/failure/the-automation-charade/.
 • Tacheva, Jasmina ve Srividya Ramasubramanian. 2023. “AI Empire: Unraveling the interlocking systems of oppression in generative AI’s global order.” Big Data & Society 10 (2): 1-13.
 • Perrigo, Billy. 2023. “Exclusive: OpenAI Used Kenyan Workers on Less Than $2 Per Hour to Make ChatGPT Less Toxic.” Erişim tarihi 26 Mayıs 2024. https://time.com/6247678/openai-chatgpt-kenya-workers/.
 • van der Vlist, Fernando, Anne Helmond ve Fabian Ferrari. 2024. “Big AI: Cloud infrastructure dependence and the industrialisation of artificial intelligence.” Big Data & Society 11 (1): 1-16.
There are 8 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects New Communication Technologies, New Media
Journal Section Kitap İncelemesi
Authors

Esra Özgür 0000-0003-4632-453X

Publication Date May 31, 2024
Submission Date February 16, 2024
Acceptance Date April 30, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 11 Issue: 1

Cite

APA Özgür, E. (2024). Kate Crawford’ın “Yapay Zekâ Atlası” Üzerine Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, 11(1), 190-202.
AMA Özgür E. Kate Crawford’ın “Yapay Zekâ Atlası” Üzerine Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. May 2024;11(1):190-202.
Chicago Özgür, Esra. “Kate Crawford’ın ‘Yapay Zekâ Atlası’ Üzerine Bir Değerlendirme”. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 11, no. 1 (May 2024): 190-202.
EndNote Özgür E (May 1, 2024) Kate Crawford’ın “Yapay Zekâ Atlası” Üzerine Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 11 1 190–202.
IEEE E. Özgür, “Kate Crawford’ın ‘Yapay Zekâ Atlası’ Üzerine Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 190–202, 2024.
ISNAD Özgür, Esra. “Kate Crawford’ın ‘Yapay Zekâ Atlası’ Üzerine Bir Değerlendirme”. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 11/1 (May 2024), 190-202.
JAMA Özgür E. Kate Crawford’ın “Yapay Zekâ Atlası” Üzerine Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2024;11:190–202.
MLA Özgür, Esra. “Kate Crawford’ın ‘Yapay Zekâ Atlası’ Üzerine Bir Değerlendirme”. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, vol. 11, no. 1, 2024, pp. 190-02.
Vancouver Özgür E. Kate Crawford’ın “Yapay Zekâ Atlası” Üzerine Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2024;11(1):190-202.